Ured Predsjedništva STUH

STUH - REGIONALNI URED V. SINDIKALNE REGIJE

Trg kralja Petra Krešimira IV 2

10 000 Zagreb

tel: 01 4655620

e-mail: stuh@stuh.hr

 

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete