17.07.2021

Započeli kolektivni pregovori u Jelkomu na Hvaru

U društvu Jelkom d.o.o. sa sjedištem u Vrboskoj na otoku Hvaru 16. srpnja su održani kolektivni pregovori za prvi kolektivni ugovor. Podružnica Sindikata turizma i usluga Hrvatske osnovana je 2020. godine, a u STUH su učlanjeni svi zaposleni! Na pregovorima s predstavnicima Uprave u Pregovaračkom odboru STUH-a sudjelovali su članovi POdružnice, regionalni povjerenik Lovre Raffanelli i tajnica i pravna savjetnica Sunčica Benović.

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete