06.05.2019

U Maistri najveće povećanje osnovice – za čak 4 posto!

Sindikat turizma i usluga Hrvatske i SIKiD  sklopili su 23.travnja s poslodavcem Maistre d.d. Rovinj Sporazum o isplati novčanih nagrada radnicima u 2019. godini kojim je definirano da će svi radnici tijekom sezone dobiti neoporezivi dio dodatka u visini 4.200,00 kn, regres  cca 1.300,00 kn te božićnicu 2.000,00 kn (sezonski radnici razmjerno radu u 2019.).
Sindikati su dana 30. travnja s poslodavcem potpisali i Aneks br. 4 Kolektivnom ugovoru Maistre pri čemu  novi Tarifni prilog, priložen uz Aneks,  postaje sastavni dio Kolektivnog ugovora kao „Prilog I“ Kolektivnog ugovora, s važenjem od 1. travnja  2019. godine.
Njime se bruto osnovica za obračun plaće podiže za 4% (što je najviše u Istri) tako da  sada iznosi 4.056,00 kn za koeficijent 1,0 s time da je u Maistri najniži koeficijent 1,20 (što znači da je najniža plaća 4.867,00 kn).
 

Kolektivni ugovori

  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20Preuzmi
  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi

Anketa

Je li vam otkazan ugovor o radu (ili nije produžen) kao posljedica pandemije COVID-19?
Pogledajte ostale ankete