03.10.2017

Svjetski dan turizma 2017. – Održiv turizam započinje pristojnim uvjetima rada

Povodom Svjetskog dana turizma 2017. EFFAT koji predstavlja gotovo 10 milijuna radnika zaposlenih u europskom sektoru hotela, restorana, keteringa i restorana brze hrane naglašava potrebu za poboljšanjem i povećanjem privlačnosti zapošljavanja u sektoru.
Održivost, konkurentnost iI potreba za nadogradnjom vještina glavne su teme ovogodišnjeg Svjetskog dana turizma i događanja vezanih uz njega. EFFAT naglašava kako će turizam biti sposoban ispuniti svoju ulogu pokretača otvaranja radnih mjesta jedino ako su uvjeti rada dovoljno privlačni za radnike koji traže posao I kako bi oni postojeći ostali raditi u sektoru.
“Ljudima su potrebni dostojanstven posao, poštena plaća i potpuna socijalna zaštita”, istaknula je Kerstin Howald, tajnica za sektor turizma u EFFAT-u. “Time će profitirati sam sektor turizma, stvorit će se nova radna mjesta i pridonijet će  održivosti zapošljavanja u turizmu. 
Sve to mora ići ruku pod ruku s poštivanjem prava radnika, slobodom udruživanja i pravom na kolektivno pregovaranje.
EFFAT aktivno podržava inicijative svojih članica “Fer hoteli i restorani” koje promoviraju kvalitetno poslovanje u uslužnom sektoru – tvrtke u kojima postoje potpisani kolektivni ugovori, u kojima se poštuju radnička prava i koje su dobar primjer socijalnog dijaloga između predstavnika sindikata i predstavnika poslodavaca.  EFFAT je predložio Europskoj platformi za borbu protiv neprijavljenog rada da inicijative  takvog društvenog etiketiranja  koristi kao primjere dobre prakse koje mogu pridonijeti borbi protiv neprijavljenog rada.

Kolektivni ugovori

  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20Preuzmi
  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi

Anketa

Mislte li da bi cijepljenje zaposlenih u sektoru pripreme i serviranja hrane i pića trebalo biti obavezno?
Pogledajte ostale ankete