07.10.2021

Svjetski dan dostojanstvenog rada

Dan 7. listopada obilježava se kao Svjetski dan dostojanstvenog rada. Dostojanstveni rad temelji se na uvjerenju da su za stvaranje najboljih perspektiva društvenog napretka i razvoja nužne sve četiri njegove komponente: zapošljavanje, prava, zaštita i dijalog.

To podrazumijeva ostvarivanje ustavnog prava na rad otvaranjem novih radnih mjesta i zapošljavanje osoba koje to žele bez diskriminacije, redovitu i primjerenu plaću koja omogućuje dostojanstven život radnika i njegove obitelji, potpuno poštivanje socijalnih i radničkih prava, kako kroz radno i socijalno zakonodavstvo, tako i u praksi, socijalnu sigurnost i zaštitu u slučaju bolesti, privremene nezaposlenosti, umirovljenja, kao i rad bez izrabljivanja te slobodu radnika na sindikalno organiziranje.

Svjetski dan dostojanstvenog rada obilježava se prema Agendi Međunarodne organizacije rada o dostojanstvenom radu usvojenoj 1999. godine.

Svi ljudi imaju pravo na rad, na dobre uvjete rada i na plaću koja pokriva njihove osnovne ekonomske, socijalne i obiteljske potrebe.

Svi radnici imaju pravo na osnivanje i pristupanje sindikatima te na kolektivno pregovaranje sa svojim poslodavcima, a sve međunarodne organizacije, vlade i poduzeća moraju  poštivati ljudska i radnička prava.

Nažalost, sve više radnika zaposleno je na određeno, a njihova su prava svedena na minimum.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana dostojanstvenog rada Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Zaklada Friedrich Ebert organiziraju konferenciju koja će se održati danas, 7. listopada, u Zagrebu, Europski dom, 10,00-12,00 sati, pod nazivom “Kolektivnim pregovaranjem do rada po mjeri čovjeka”.
U sklopu konferencije bit će predstavljeni rezultati nacionalno reprezentativnog istraživanja o informiranosti i stavovima javnosti o kolektivnim ugovorima, a održat će se i panel raspava na temu utjecaja kolektivnoga pregovaranja na dostojanstvo rada.

 

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete