25.08.2021

Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta: analiza ankete o kolektivnim ugovorima

U sklopu zajedničkog projekta “Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu“ anketirani su radnici i poslodavci iz naše djelatnosti. Kada je riječ o analizi ankete u kojoj je sudjelovalo 177 radnika zaposlenih u hotelskim kućama u kojima je djeluje Sindikat turizma i usluga Hrvatske donosimo najvažnije zaključke.

S obzirom da je u anketiranju sudjelovalo 77,3 %  članova i 22,7% radnika koji nisu članovi sindikata, možemo zaključiti da je veći postotak radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme učlanjen u sindikat, što odgovara statistikama STUH-a. Kako je vidljivo iz ankete, zbog visokog udjela sezonskog rada u djelatnosti turizma i ugostiteljstva značajno je prisutno zapošljavanje “stalnih sezonskih radnika” i radnika na određeno vrijeme koji obavljaju  privremene i povremene poslove  –  njih čak 39,9 posto.

Analizom upitnika u dijelu koji se odnosi na primjenu kolektivnih ugovora 52,8 % ispitanika navodi kako poslodavca obvezuje granski kolektivni ugovor, 42,6 % navodi da ga obvezuje kolektivni ugovor na razini poslodavca (tzv. kućni kolektivni ugovor), a 4,6 % zaposlenih nema saznanja obvezuje li poslodavca kolektivni ugovor.

Ostali radnici, a posebno sezonski radnici na određeno vrijeme nisu dovoljno  upoznati o kolektivnom ugovoru koji za njih zajedno sa poslodavcem zaključuje sindikat.

U dijelu upitnika koji se odnosi na isplatu dodataka na plaću, iz prikupljenih odgovora može se zaključiti da većina poslodavaca I to 93,2 % isplaćuje dodatke na plaću, a što je rezultat ugovorenih prava u granskom i kućnim kolektivnim ugovorima.

Analizom podataka možemo zaključiti da u pregovorima na kućnom nivou, a posebno ukoliko ishodimo izmjene Zakona o radu na način da za članove sindikata možemo ugovoriti povoljnija prava , kao sindikat imamo dosta prostora za članove sindikata ugovarati dodatna materijalna prava.

Možemo zaključiti da osiguranje radnika za štetu od povrede na radu nije obveza poslodavca pa je i to za sindikat također mogućnost za ugovoriti to osiguranje u kolektivnom ugovoru kao  obvezu poslodavca.

Analizom upitnika u dijelu kojem se od radnika traži odgovori o njihovim očekivanjima od sindikata čak 93,8 % ispitanih odgovorilo je da od  sindikata očekuju povećanje plaća u idućim kolektivnim pregovorima.

Već dugi niz godina članstvo je nezadovoljno primjenom svih ugovorenih prava iz kolektivnog ugovora na sve zaposlene kod poslodavca , odnosno i na radnike koji nisu članovi sindikata i koji ne plaćaju sindikalnu članarinu. Izmjenama Zakona o radu Sindikat turizma i usluga Hrvatske je pokrenuo inicijativu za definiranjem prava sindikata ugovaranja pojedinih prava  samo za članove sindikata, a što nije u suprotnosti s europskim zakonodavstvom i sudskom praksom Europskog suda  pravde.

Kolektivni ugovori

  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20Preuzmi
  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi

Anketa

Je li vam otkazan ugovor o radu (ili nije produžen) kao posljedica pandemije COVID-19?
Pogledajte ostale ankete