16.11.2023

Pregovori u Valamaru

Jučer, 15. studenog, u Poreču su održani  pregovori o materijalnim pravima radnika - isplati nagrada zaposlenima u Valamar rivieri d.d. i Valamar Imperijalu u 2023. godini.

Predložene su isplate:

1.  dara djetetu u visini neoporezivog iznosa,

2.  dara u naravi u visini 133,00 eura,

3.  božićnice i to stalnim radnicima u iznosu od 270,00 eura, stalnim sezoncima 200,00 eura, sezoncima koji su radili 6 mjeseci i duže 140,00 eura i sezoncima koji su radili od 2 - 6 mjeseci 70 eura,

4. 13. plaće u visini od 670,00 eura koja će se isplatiti svim stalnim radnicima / zaposlenima na neodređeno vrijeme i zaposlenima na dan 1. 12. 2023. na određeno vrijeme.

Predstavnici STUH-a naglasili su važnost dodatnog stimuliranja stalnih radnika i inicirali pregovore o povećanju osnovice plaće za 2024. godinu.

Na pregovorima su u ime STUH-a sudjelovali tajnica i pravna savjetnica Sindikata Sunčica Benović, sindikalni povjerenici STUH-a u Valamaru Valter Knapić i Edi Brčić.

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstvaPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godinePreuzmi
  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete