31.08.2021

Potpisani sporazumi o isplati novčanih nagrada za radnike Maistre d.d. i HUP Zagreb

Sindikat turizma i usluga Hrvatske i SIKiD sklopili su 23. kolovoza Sporazum o isplati novčanih nagrada radnicima s poslodavcem Maistre d.d. .

Isti je Sporazum Sindikat turizma i usluga Hrvatske potpisao i za radnike hotela HUP Zagreb.

Sukladno Sporazumu, a  temeljem radnog učinka zbog povećanog obima rada do kojeg je došlo zbog nedostatka radne snage na tržištu i povećanog obima posla u ljetnoj sezoni koja se, dodatno odvija pod izvanrednim okolnostima te temeljem osobnog doprinosa radnika za uspješno očuvanje nastavka sezone poslodavac je dužan nagradu isplatiti radnicima za period od 1. kolovoza 2021. godine pa do okončanja ljetne sezone 2021. godine pod uvjetima i na način kako je definirano Sporazumom. 

Poslodavac će radnicima na koeficijentu isplatiti posebnu nagradu kako slijedi:

-              temeljem radnog učinka - pojedinačna nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna - svim radnicima koji su u radnom odnosu na dan isplate koji se ovim Sporazumom utvrđuje kao 31.08.2021. godine,

-              temeljem osobnog doprinosa uspješnom očuvanju nastavka sezone - pojedinačna nagrada u visini koju svojom odlukom odredi Uprava društva ovisno o uspješnosti nastavka sezone. Uprava društva će nagradu odrediti u iznosu koji iznos ne može biti niži od 500,00 kuna niti viši od 1.000,00 kuna. Odluku o visini nagrade će Uprava društva odrediti najkasnije do 8.09.2021.  te će iznos nagrade koji odredi Uprava biti isplaćen. Rok za isplatu nagrade je dan isplate plaće za kolovoz 2021. godine.

Ukoliko, uslijed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u trenutku sklapanja ovog Sporazuma i za koje nije odgovoran Poslodavac dođe do značajnijeg odstupanja obima posla u odnosu na očekivani, ugovorne strane su suglasne da Poslodavac neće biti u obvezi isplatiti posebne nagrade u visini i na način kako je to definirano ovim Sporazumom.

Pravo na mjesečnu nagradu radnik ostvaruje uz prethodno ispunjenje sljedećih uvjeta:

•             u mjesecu za koji se isplaćuje nagrada ima ostvaren puni mjesečni fond sati (radnik kojem radni odnos počinje tijekom mjeseca, ima za taj mjesec pravo na nagradu u razmjernom iznosu);

•             u mjesecu za koji se isplaćuje nagrada nije koristio sate iz preraspodjele više od 40 sati;

•             u mjesecu za koji se isplaćuje nagrada nije bio na čekanju više od 40 sati;

•             u mjesecu za koji se isplaćuje nagrada nije bio na bolovanju 40 sati;

•             nije mu izdana opomena ili pismeno upozorenje na obveze iz radnog odnosa;

•             nije otkazao ugovor o radu;

•             nije sklopio s poslodavcem sporazum o prestanku ugovora o radu;

•             nije mu otkazan ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja.

 

Kolektivni ugovori

  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20Preuzmi
  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi

Anketa

Je li vam otkazan ugovor o radu (ili nije produžen) kao posljedica pandemije COVID-19?
Pogledajte ostale ankete