18.12.2019

Potpisan Sporazum KU za Jadran d.d. Crikvenica

Na inicijativu Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH), dana 25. studenog  2019. godine održani su pregovori s Upravom Društva oko utvrđivanja regresa, prigodne nagrade za božićne blagdane, te ostala materijalne nagrade za radnike.

Utvrđeno je i usuglašeno da će regres iznositi 50 kuna po danu godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo. Iznos prigodne nagrade za božićne blagdane iznosit će  1000 kuna, a s razlikom do punog neoporezivog iznosa (preostalih 2,000.00 kn) će nagraditi radnike mimo samog regresa i prigodne nagrade za božićne blagdane. Stav Sindikata bio je da radnici koji su na bolovanju ne mogu biti diskriminirani i kažnjeni i ne dobit ništa od neoporezivog iznosa  te je iznađeno kompromisno rješenje da i ti radnici dobiju dio neoporezivog dijela nagrade.

Šefovi odjela dobit će bonuse ovisno o postignutim rezultatima  poslovanja. Isplate će ići sljedećim redom: dar djetetu do 15 godina starosti, nakon toga plaća, a sve ostalo će bit isplaćeno u periodu između 16. i  20. prosinca.

Svim šefovima odjela koji su zadovoljili svojim radom do 20.12. će bit ponuđeni  novi ugovori o radu u trajanju od godine dana, odnosno do 31. 12. 2020. godine.

Sam Sporazum uz KU potpisan je 17. prosinca, a regulirat će se na ovaj način:

„Potpisom ovog Sporazuma ugovorne strane utvrđuju sljedeće neoporezive iznose za  isplatu radnicima:

• radnicima koji su tijekom 2019. godine bili u radnom odnosu u Društvu najmanje 60 dana u 2019. godini, poslodavac će isplatiti regres za godišnji odmor. Regres za godišnji odmor utvrđuje se u visini od 50,00 kn po danu godišnjeg odmora. Za radnike zaposlene na određeno vrijeme godišnji odmor utvrđuje se u razmjernom dijelu s obzirom na trajanje ugovora o radu.

• svim radnicima koji budu na dan isplate zaposleni u Društvu i onim radnicima koji na dan isplate ne budu u radnom odnosu u Društvo, a koji su tijekom 2019. godine bili u radnom odnosu u Društvu najmanje 9 mjeseci, utvrđuje se pravo na isplatu božićnice za 2019. godinu u iznosu od 1000 kn.

• radnicima koji su tijekom 2019. godine bili u radnom odnosu u Društvu najmanje 9 mjeseci, utvrđuje se pravo na isplatu nagrade u iznosu od 2000kn. Pravo na isplatu nagrade ne ostvaruju radnici kojima je tijekom 2019. godine bila utvrđena nesposobnost za rad duža od jednog dana zbog korištenja bolovanja, izuzev radnika kojima je bila utvrđena nesposobnost za rad uslijed ozljede na radu.

• radnicima koji su tijekom 2019. godine bili u radnom odnosu u Društvu najmanje 9 mjeseci, a kojima je tijekom 2019. godine bila utvrđena nesposobnost za rad duža od jednog  dana zbog korištenja bolovanja utvrđuje se pravo na isplatu nagrade u iznosu od 1000 kn.

Pravo na isplatu ne ostvaruju radnici koji su radni odnos u Društvu prekinuli na vlastiti zahtjev prije isteka trajanja ugovora o radu te oni radnici koji su počinili povrede obveza ugovora o radu.

Za buduće pregovore STUH je također pokrenuo pitanje reguliranja ovih prava za „stalne sezonce“ , odnosno one radnike koji rade u periodu između 6 i 9 mjeseci jer su i ti radnici zavrijedili sve navedene materijalne nagrade, kao i one radnike koji su ovršeni iz raznih razloga, s ciljem da se i za njih iznađu mehanizmi  i načini isplate.

Sindikalni povjerenik SP STUH Jadran d.d. Crikvenica Ivan Blažević

 

Kolektivni ugovori

  • Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godinePreuzmi
  • Tumačenje čl. 30. st. 1. Komisije za tumačenje KUU, a vezano za povećanje minimalne plaće od 1. 1.2023.Preuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi

Anketa

Možete li sa svojom plaćom pokriti porast životnih troškova?
Pogledajte ostale ankete