03.08.2022

Potpisan Kolektivni ugovor u društvu Jelkom d.o.o Vrboska na otoku Hvaru

Nakon dvogodišnjih pregovora i zakonskog postupka mirenja koji je pokrenuo Sindikat zbog kolektivnog radnog spora oko povećanja plaće svim radnicima i obavezne isplate prigodne nagrade, Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikalna podružnica Jelkom d.o.o., s predstavnicima Uprave Društva, dana 1. kolovoza 2022.  potpisali su prvi Kolektivni ugovor.

Kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od  dana  1. srpnja 2022. i traje do 31. prosinca 2023., dok se odredbe o primjeni osnovice za obračun plaće i novog Tarifnog priloga, koji je sastavni dio Kolektivnog ugovora, počinju primjenjivati od dana 1. rujna 2022.

Kolektivnim ugovorom  je utvrđena osnovica za obračun plaće (za najjednostavnije poslove označene koeficijentom 1) i ona  iznosi 4.650,00 kuna, pa će se s 1. rujnom 2022. svim radnicima povećati osnovna plaća za 6 posto.

Značajna novina je da je Tarifni prilog poslodavca (popis radnih mjesta s pripadajućim koeficijentima)  sastavni dio novog Kolektivnog ugovora, pa će se ubuduće sve izmjene i dopune Tarifnog priloga provoditi nakon pregovora i dogovora sa Sindikatom, a ne kao do sada kada je izmjene isključivo donosio poslodavac svojom jednostranom odlukom.

Napomena: u postupku pregovora usvojen je zaključak da će se u listopadu 2022. sa Sindikatom turizma i usluga Hrvatske pokrenuti pregovori o izmjenama Tarifnog priloga  i mogućnostima isplate dara u naravi  svim zaposlenim radnicima.

Na osnovnu plaću radnicima se obračunavaju ugovoreni dodaci (za ukupni  radni staž 0,5% za svaku navršenu godinu staža, a novim Kolektivnim ugovorom  rad u dane blagdana  i neradne dane  radnicima će se isplaćivati uvećano u visini od  100%, rad nedjeljom 35%, a dvokratni rad 15%.

Osim povećanja osnovice za obračun plaće Sindikat je za sve radnike u Kolektivnom ugovoru ispregovarao i ugovorio niz značajnih pogodnosti kojima se povećavaju i ostala materijalna i druga  prava iz rada, a koja nisu bila uređena prethodnim jednostranim aktom poslodavca - Pravilnikom o radu.

Značajnija nova prava su:

- pravo na dodatak na plaću za vrijeme pripravnost radnika i to

* u visini od 10 % zavrijeme radnog dana

* u visini od 30% za vrijeme blagdana I neradnih dana,

- pravo na godišnji odmor u maksimalnom trajanju do 32 radna dana na način da se u dane godišnjeg odmora ne uračunavaju subote, nedjelje, blagdani i neradni dani,

- pravo na jedan dan plaćenog dopusta za dobrovoljno darivanje krvi, koji radnik koristi po vlastitom izboru.

- Utvrđena je mogućnost uvećanje plaće i to:

  • po osnovi radnih rezultata za rad koji u opsegu I kvaliteti premašuje uobičajene rezultate, pa se radniku za takav rad po prijedlogu ovlaštenog rukovoditelja može povećati osnovna plaća u visini do 20% u razdoblju do najviše 3 mjeseca,
  • za teže uvjete rada u visini od 5 %– 20% kada pojedini radnik povremeno radi u uvjetima težim od uobičajenih uvjeta rada radnog mjesta na koje je  stalno raspoređen,

-  pravo na  povećani iznos otpremnine radniku  kada odlazi u mirovinu u visini tri prosječne plaće ostvarene u Društvu (u neto iznosu),

- pravo na isplatu solidarne pomoći radniku sukladno neoporezivim iznosima utvrđenim poreznim propisima u slučajevima: smrti i nastanka teške invalidnosti radnika, bolovanja dužeg od 90 dana, smrti člana uže obitelji (supružnika, životnog partnera, djece ili roditelja radnika) i za rođenje djeteta u visini od 3.000,00 kuna,

- pravo na troškove prijevoza do 800,00 kn mjesečno,

- pravo na prigodnu nagradu u minimalnoj visini od 1.500,00 kuna godišnje.

Napomena: u Kolektivnom ugovoru utvrđen je minimalni i svima zajamčeni  iznos prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.), dok će se isplati većeg iznosa od ugovorenog svake godine pregovarati s poslodavcem.

U pregovorima su u ime Sindikata turizma i usluga Hrvatske sudjelovali sindikalna povjerenica Podružnice i ostali članovi Povjereništva Anuncijata Gabelić, regionalni povjerenik Lovre Raffanelli, tajnica i pravna savjetnica  Sunčica Benović i predsjednik STUH-a Eduard Andrić.  

Sindikalna podružnica Jelkom d.o.o.

Anuncijata Gabelić, sindikalna povjerenica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete