06.11.2019

Peti kongres EFFAT-a izabrao novo vodstvo za razdoblje od 2020. do 2024.

Zagreb, Hrvatska – Danas je Peti kongres EFFAT-a izabrao svoje novo vodstvo za kongresno razdoblje od 2020. do 2024. 

Kongres je glavno tijelo EFFAT-a na kojemu sindikati članice odlučuju o smjeru sindikata u sljedećih pet godina. Kongres bira predsjednika EFFAT-a, dopredsjednike i glavnog tajnika. 

Predsjednica EFFAT-a, Malin Ackholt (HRF, Švedska) jednoglasno je izabrana za novi mandat, a Kristjan Bragason (Nordic Union HRCT) izabran je za glavnog tajnika. Pia Stalpaert (ACV CSC, Belgija) i Pietro Ruffolo (FLAI CGIL, Italija) izabrani su za dopredsjednike.

Gotovo 350 delegata biralo je novo rukovodstvo, uz do sada najveći broj žena i mladih.

Malin Ackholt zahvalila je Sindikatu turizma i usluga Hrvatske i Sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (sindikatima članicama iz Hrvatske) i tajništvu EFFAT-a u Bruxellesu na uspješnom Kongresu koji bez njih ne bi bio moguć. „Nastavit ćemo jačati sindikate ne samo na jugoistoku nego i u cijeloj Europi“, rekla je Ackholt.

Kristjan Bragason rekao je kako se već niz godina radnici u Europi suočavaju s rastućom nepravdom i podjelama, a sindikalni će pokret nastaviti nuditi rješenja: „Na temeljnim vrijednostima demokracije, solidarnosti, jednakosti i održivosti moramo započeti poboljšavati prava radnika. Nikada kao sada nije bilo važnije graditi snažne sindikate koji se mogu suočiti s porastom nacionalističkih pokreta i marginalizacijom radnika zaposlenih na prekarnim poslovima“.

Kontakt za medije: Maddalena Colombi ,  m.colombi@effat.org

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete