10.04.2019

Odbor mladih IUF-a

U Ženevi je održan prvi sastanak Odbora mladih IUF-a, nakon donesene odluke s Kongresa iz 2017. godine da se osiguraju glasovi mladih u oba tijela IUF-a: Izvršnom odboru i Odboru za strateško vođenje.

Novoizabrani rukovoditelji Odbora mladih IUF-a su:
Predsjednica Monica Bufon Augusta (CONTAG, Brazil)
Prva potpredsjednica Gabriela Tricolici (MOLDSINDCOOPCOMERT, Moldavija)
Druga potpredsjednica Sofia Braithwaite (BWU, Barbados)

Od 1. do 4. travnja u organizaciji IUF-a u portugalskoj Sesimbri održan je sastanak Odbora mladih radnika u okviru IUF-a, osim toga održati će se i trening za dionike te za članove IUF-ova Izvršnog odbora.
Na inicijativu Poljske i Srbije, u ime regije za sjeveroistočnu, jugoistočnu i centralnu Europu predstavljati će ih kolega Ivan Blažević iz Sindikata turizma i usluga Hrvatske. Osim njega, iz Europe će biti još 4 predstavnika mladih (Nordijska regija - Tanja Fynbo, Ujedinjeno Kraljestvo i Irska - Tom Boyce, zapadna Europa, te podregija istočna Europa i centralna Azija - EECA - Gabriela Tricolici).
Odbor mladih broji 18 članova, od toga je 5 rezervirano za mlade Europljane i po jedno za Sjevernu Ameriku, Latinsku Ameriku, Karibe, istočni Mediteran, Afriku, južnu Aziju, sjevereoistočnu Aziju, jugoistočnu Aziju, Pacifik, jednu osobu izabranu od AWGT (Agricultural Workers Trade Group), jedna mladu osobu izabranu iz HRCT (hoteli,restorani,ketering i turizam), jednu mladu osobu iz Odbora žena IUF-a te jednu mladu osobu iz IUF LGBTI zajednice.

U kolovozu 2017. godine formirana je ad hoc grupa mladih radnika koji su radili na formiranju Odbora mladih, pripremanju nacrta pravila rada i plana rada.
Na konstituirajućem sastanku dogovoreni su budući koraci Odbora mladih IUF-a prema prioritetima, sukladno Pravilima Odbora mladih.
Članovi su pričali o važnosti edukacije mladih radnika o sindikatima i njihovim pravima prije stupanja na tržište rada. Članovi Odbora su raspravljali o atipičnim oblicima rada i nestabilnim poslovima velikog broja mladih radnika na kojima rade i problemima koje stvaraju, teškoćama u ostvarivanju i pristupanju svojim pravima, nedostatku dostojanstvenog rada, povećanju zdravstvenog rizika i sigurnosti na radu.
Članovi Odbora su potvrdili svoje prioritete rada:

  •  Razvijanje znaj svoja prava materijale upućene prema mladim radnicima
  •  Korištenje raznih društvenih medija za povećanje komunikacije između mladih radnika, svjesni pritom nužnosti i značaja komunikacije lice u lice

Potpora i dijeljenje iskustava između članova sindikata udruženih u IUF, a koji su aktivni u suzbijanju atipičnih oblika rada
Drugog dana održana je tribina o IUF, o onome što radi te o sektorima koje predstavlja. Mladi su imali pitanja nakon svakog dijela predstavljanja sektora, zavisno o prezentiranoj temi.
Rasprava se povela o nejednakim plaćama muškaraca i žena, o digitalizaciji radnih mjesta, o platformama kao što su airbnb, booking.com, o uberu, o servisima za dostavu hrane, o načinima kako organizirati te radnike/ice.

Zadnja dva dana se održavao IUF-ov Izvršni odbor te panel rasprava u kojoj su sudjelovali predstavnici iz Argentine, Brazila, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Hrvatske , a tema je bila nacionalizma i rast desničarskih stranaka i populizma.

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete