05.10.2017

Nova prisega za sektor ugovornog ugostiteljstva

Socijalni partneri u europskom sektoru ugovornog ugostiteljstva, EFFAT i FoodServiceEurope, na svom su se plenarnom sastanku održanom  12. rujna 2017. pridružili Europskom savezu za naukovanje usvajanjem zajedničke prisege kojom se obvezuju poboljšati kvalitetu i privlačnost naukovanja u sektoru ugovornog ugostiteljstva u Europi. Osim toga, odobrili su zajedničke preporuke o prijenosu podataka o radnim odnosima između poslodavaca u slučaju prijenosa ugovora. Raspravljalo se o mogućnosti izrade internetskog alata za interaktivnu procjenu rizika (OIRA) za ovaj sektor, o prijenosu Direktive o javnoj nabavi u nacionalno zakonodavstvo u državama članicama EU, predstavljena je zajednička prijava projekta za ažuriranje „Vodiča za ekonomski najpovoljniju ponudu u ugovornom ugostiteljstvu“, kao i sporazum IUF-a i Sodexo-a o sprječavanju seksualnog uznemiravanja. Također je odobren i zajednički program rada EFFAT-a i FoodServiceEurope za 2018. godinu.

Kolektivni ugovori

  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20Preuzmi
  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi

Anketa

Mislte li da bi cijepljenje zaposlenih u sektoru pripreme i serviranja hrane i pića trebalo biti obavezno?
Pogledajte ostale ankete