06.09.2017

Mi smo IUF!

U Ženevi se od 29. kolovoza do 1. rujna održavao 27. Kongres IUF-a. Bio je to do sada najveći Kongres u povijesti IUF-a, a brojao je čak 518 sudionika iz cijelog svijeta (od kojih 339 delegata). Predstavnica Sindikata turizma i usluga Hrvatske na Kongresu bila je tajnica i pravna savjetnica Sindikata Sunčica Benović. Na Kongresu su bile zastupljene sve regije i svi sektori IUF-a.
Kongres su obilježile četiri glavne teme: organiziranje i borba za pristojno plaćene poslove koji podrazumijevaju dostojanstvo i prava radnika te stabilnost radnog mjesta; organiziranje i borba za zaštitu na radu; organiziranje i borba za jednakost i različitost te organiziranje i borba za napredne i demokratske politike.
Prvi puta u povijesti IUF-a pred sam Kongres održan je sastanak LGBTI (lezbijke, homoseksualci, biseksual/ke-ci, transrodnih, transseksualnih i interseksualnih) radnica i radnika koji su formirali i službenu grupu unutar struktura IUF-a i imat će svoje predstavnike u tijelima odlučivanja.
Ženska Konferencija održana uoči Kongresa revidirala je IUF-ov Akcijski program za jednakost kako bi se  u obzir uzela nova pitanja i izazovi s kojima se susreću sindikalistkinje i radnice.
Kongres je izrazio toplu zahvalu glavnom tajniku Ronu Oswaldu koji je bio na čelu IUF-a od 1997. godine, a sada odlazi u mirovinu, na njegovom dugogodišnjem doprinosu, angažmanu i inspirativnosti kojom je vodio Organizaciju. Na njegovo je mjesto izabrana njegova dosadašnja zamjenica Sue Longley Mark Lauritsen iz sjevernoameričkog sindikata UFCW North America jednoglasno je izabran za novog predsjednika IUF-a umjesto dosadašnjeg  Hans-Olof Nilssona iz švedskog sindikata radnika prehrambene industrije koji također odlazi u mirovinu.

Kolektivni ugovori

  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20Preuzmi
  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi

Anketa

Mislte li da bi cijepljenje zaposlenih u sektoru pripreme i serviranja hrane i pića trebalo biti obavezno?
Pogledajte ostale ankete