27.12.2021

Liburnia Riviera Hoteli - sastanak sindikata i Uprave

Dana 14. prosinca 2021. održan je redoviti sastanak predstavnika sindikata koji djeluju u Društvu s Upravom Društva.

Na samom početku sastanka uslijedilo je prigodno obraćanje predsjednika uprave g. Karla Eckerstorfera koji je istaknuo da je osnovna premisa djelovanja Uprave ponovno pozicioniranje LRH-a kao predvodnice opatijskog turizma, s osnovnim postulatima stabilnosti, predvidivost i kontinuiteta poslovanja.

Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Uprave, uslijedilo je predstavljanje novog člana Uprave g. Dušana Mandiča  koji je ukratko iznio usporedne, osnovne pokazatelje poslovanja za razdoblje 2019. do 2021.

Od najosnovnijih podataka ističemo sljedeće: procjena ukupnih operativnih prihoda u 2021. godini iznosi 218.323.750 HRK, ukupnih operativnih troškova 195.501.883 HRK. Procjena GOP 2021 tako iznosi 22.821,867 HRK, a ukupna bruto dobit 2021 bit će negativna i iznosit će po procjeni -81.986,489 HRK.  Iznos plaća približan je onome iz rekordne 2019., ali uz znatno povećanje udjela u ukupnim prihodima koji iznosi 41,8 %. Prosječna starost stalnih zaposlenih u LRH iznosi 48 godina.

Vezano neposredno za kadrovsku tematiku raspravljano je o novom organizacijskom modelu koji će biti usmjeren prvenstveno na neposredno zadovoljstvo gostiju, uz pojačanu organizaciju u konkretnom objektu na način da svaki objekt predstavlja „mini poduzeće“ uz odgovornost direktora objekta za tečnost poslovanja s osnovnim ciljem brzog i efikasnog rješavanja problema što bi trebao rezultirati zadovoljnim gostom s većom, kvalitetnijom razinom usluge, a posljedično i većim prihodima. S tom svrhom u pripremi je na „finalnom glancanju“ novi organizacijski koncept koji će biti predstavljen na nekom od skorih sastanaka. Uz pravovremeno regrutiranje i postojeće kadrove, cilj je pribaviti dovoljan broj kvalitetnih radnika u koje se planira svake godine dodatno ulagati kroz edukacije i treninge na svim razinama (min. 20 h po radniku), kako bi se dostigla viša razina usluge.

Također, najavljen je novi sistem plaća od prvog travnja s najmanje tri razine tarifa po poziciji, minimalnim povećanjem plaća od 6 do 10 % ( o cijeni rada za 2022. dogovoreno je da će se pregovarati polovicom siječnja 2022. godine), isplata maksimalno neoporezivih iznosa, sistem bonusa od 2023. godine, zbrinjavanje 30-40 radnika uz istodobno zapošljavanje na neodređeno jednakog broja radnika, dodatno zapošljavanje radnika s ugovorom o radu za stalnog sezonca (cca 80-ak), kao i većeg broja radnika s jednogodišnjim ugovorima.

Stav je Uprave da bi se na tzv. front office pozicijama prilikom selekcije kadra trebalo fokusirati prvenstveno na lokalno i eventualno regionalno tržište, zbog poznavanja jezika, kraja, običaja, gastronomije i sl., dok bi se kod tzv. back office pozicija potraga mogla proširiti i na radnike iz trećih zemalja.

Najavljena je isplata božićnice u iznosu od 3.000 kn do 20. prosinca.

 

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenoj primjeni KUU, svibanj 2022.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 11.4.2022. NN 50/2022 Preuzmi
  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi

Anketa

Mislite li da bi članovi sindikata trebali imati dodatna prava u koletivnim ugovorima u odnosu na ostale zaposlene?
Pogledajte ostale ankete