19.12.2021

Aktivnosti na otoku Hvaru

U Jelsi na Hvaru je 16. prosinca održan drugi krug kolektivnih pregovora za Jelkom d.o.o. , kao i pregovori oko isplate božićnice koja će ove godine iznositi 1000,00 kuna, a sljedeće će godine novim kolektivnim ugovorom biti propisana kao obveza poslodavca. Kolektivni ugovor trebao bi biti potpisan najkasnije do mjeseca svibnja 2022. godine. Na pregovorima su u ime STUH-a sudjelovali pravna savjetnica i tajnica Sindikata Sunčica Benović i regionalni povjerenik Lovre Raffanelli.

Održan je i sastanak sa sindikalnim povjerenikom podružnice STUH-a u Sunčanom Hvaru d.d. Nikšom Buzolićem i članicama Radničkog vijeća u Društvu, na kojemu se raspravljalo o aktualnoj problematici u Društvu, a posebno je bilo riječi o zapošljavanju stalnih sezonaca, plaći i pregovorima o njezinom povećanju u veljači sljedeće godine. Posebna pažnja pridana planu učlanjivanja u 2022. godini. Radnicima Sunčanog Hvara ove će godine također biti isplaćena božićnica u visini 3000,00 kuna i dar u naravi.

Kolektivni ugovori

  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20Preuzmi
  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi

Anketa

Mislte li da bi cijepljenje zaposlenih u sektoru pripreme i serviranja hrane i pića trebalo biti obavezno?
Pogledajte ostale ankete