07.06.2021

Aktivnosti na 4. sindikalnoj regiji STUH

Na području Splitsko-dalmatinske županije sva društva pokrivena su kolektivnim ugovorima jer su oni bili temelj koji nam je omogućavao pregovaranje s poslodavcima u svezi sklapanja sporazuma o primanju naknade za vrijeme kad radnici ne rade.

U svim društvima koja pokriva 4. regionalni ured u Splitsko - dalmatinskoj županiji smo s poslodavcima, u dobroj vjeri i u interesu očuvanja radnih mjesta, potpisivali sporazume tamo gdje smo utvrdili plaće radnika za vrijeme kad ne rade u punom ugovorenom iznosu i sa svim dodatcima  kao i za vrijeme rada, dok smo u nekim društvima za vrijeme kad se ne radi dogovorili primanje umanje plaće u vrijednosti od 60% do 70% plaće radnika.

Sporazumi su potpisani za period do 31. ožujka 2022. godine.

U Sunčanom Hvaru smo u pregovorima postigli najpovoljnija prava za vrijeme kada se ne radi.

Na svim su pregovorima ispred Sindikata sudjelovali sindikalni povjerenici u društvima i članovi povjereništava, a održavani su i skupovi sindikalnih podružnica.

U proteklom razdoblju poslodavac  društva Dalma Brzet Omiš otkazao nam je KU, ali nakon naše intervencije ponovno je u primjeni i to za period od sljedećih šest mjeseci. Poslodavca smo upozorili da otkazivanjem KU u sezoni šteti samome sebi jer nema s kime potpisati sporazum o preraspodjeli kao i da radno vrijeme ne može biti duže od 56 sati tjedno.

U društvu Jelkom Jelsa pokrenuli smo pregovore za novi KU, kao i u Helios Faros Stari Grad otok Hvar, dok smo u Sunce hotelima u kojima je došlo do promjene vlasnika uspjeli ispregovarati novi KU.

U društvima u kojima je istekao mandat članovima radničkih vijeća sklopili smo sporazume da članovi radničkih vijeća nastavljaju raditi u istom sastavu sve dok traje pandemija, a najkasnije do početka sljedeće sezone (Sunčani Hvar, Medora hoteli Podgora). Dogovorili smo sindikalna podružnica preuzima ulogu radničkog vijeća. 

U razgovorima s poslodavcima imamo saznanja da će ova sezona biti bolja od sezone 2020. godine i da su najave dolaska gostiju dobre.

Za vrijeme pripreme otvaranja hotela radnici su pozvani na rad i na izjašnjavanje o tomu žele li se cijepiti ili ne, a prema informacijama s kojima raspolažem interes radnika za cijepljenje bio je oko 70 posto. Na nivou naše županije  akcije cijepljenja još uvijek traju i do sad imamo preko 50 posto procijepljenih radnika.

Nažalost,  još uvijek nemamo organizirani punkt za pružanje informacija stranim turistima o pandemiji, cijepljenju i testiranju na COVID-19, a loša je i kontrola samog cijepljenja stranih turista.

Pandemija je učinila puno lošega za zaposlene u turizmu, a time i za naše članove - otežala nam je mogućnost da u pregovorima nastavimo povećavati cijenu rada i ostala materijalna prava, a bojim se da će ovo potrajati i do slijedeće sezone.

U narednom razdoblju očekujem da u pregovorima za nacionalni kolektivni ugovor ispregovaramo bolja i učinkovitija prava za radnike te da utvrdimo obračunsku osnovicu za izračun plaće, umjesto tarifnih razreda koje sad imamo.

 regionalni povjerenik 4. sindikalne regije STUH

Lovre Raffanelli          

Kolektivni ugovori

  • Aneks KUU 8.3.2021.Preuzmi
  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20Preuzmi
  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi

Anketa

Je li vam otkazan ugovor o radu (ili nije produžen) kao posljedica pandemije COVID-19?
Pogledajte ostale ankete