Ankete

Što vam je u ovom trenutku najpotrebnije od sindikalne ponude?

kolektivno pregovaranje - novi kolektivni ugovor (59.5%)

sindikalno osposobljavanje / edukacija (20.9%)

sindikalna ponuda jeftinijih proizvoda i usluga (19.6%)

Ostale ankete:

Kolektivni ugovori

  • Sporazum sindikati i HUP, 8.6.2020.Preuzmi
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva, 20.12.2019., NN 5/20Preuzmi
  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva Preuzmi

Anketa

Je li vam otkazan ugovor o radu (ili nije produžen) kao posljedica pandemije COVID-19?
Pogledajte ostale ankete