ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE MLADIH STUH

1. Ana Štambuk, Sunčani Hvar d.d., Hvar, ana.stambuk@gmail.com

2. Branko Lovrić, Hoteli Maestral d.d., Dubrovnik, brankolovric@hotmail.com

3. Ante Andabak, Esplanade hotel - Zagreb, antaraandabak@gmail.com

4. Mladen Ramljak, Hotel Split - Radisson Blu Resort, Split, mlado.elchino@gmail.com

5. Marina Jakovac, Magnum Opatija d.o.o., Hotel Bristol, marajana.mj@gmail.com

6. Marko Paušić, Arenaturist, Pula, mpausic21@gmail.com, mpausic@arenaturist.hr


 

 

 

 

 

 

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva Preuzmi
  • ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KUUPreuzmi
  • NN 36/2018 (18.4.2018.), Kolektivni ugovor ugostiteljstvaPreuzmi

Anketa

Što vam je u ovom trenutku najpotrebnije od sindikalne ponude?
Pogledajte ostale ankete