POPUST NA PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM ZA ČLANOVE STUH-a

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i  Sindikat turizma i usluga Hrvatske  sklopili su Ugovor o prijevozu željeznicom članova Sindikata turizma i usluga Hrvatske i članova njihovih užih obitelji (bračnih/životnih partnera i djece) kao korisnika prava i to temeljem ispostavljene Iskaznice za putovanje u vlakovima HŽPP K-50 (dalje Iskaznica K-50).
Iskaznice K-50 se ispostavljaju na ime i prezime nositelja prava (na temelju članske iskaznice ili potvrde Sindikata da je nositelj prava član Sindikata) i korisnika prava (član njegove uže obitelji uz prisustvo nositelja prava na temelju vjerodostojnog dokumenta) imaju fotografiju i vrijede godinu dana od dana ispostavljanja (u razdoblju važenja ovog Ugovora) te omogućuju kupnju prijevoznih karata s popustom.
Nositelji i korisnici prava će o svome trošku kupiti Iskaznicu K-50 u službenim mjestima Prijevoznika. S Iskaznicom K-50 povlaštenu vožnju može ostvariti samo osoba na koju ista glasi. 
Nositelj i korisnik prava obvezni su predočiti Iskaznicu K-50 prilikom kupnje prijevoznih karata kao i vlakopratnom osoblju prilikom provjere prijevoznih karata u vlaku
Ugovor se zaključuje za razdoblje od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine.

 

 

Kolektivni ugovori

  • KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA 2015. -pročišćeni tekst za NNPreuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUUPreuzmi
  • Odluka proširenje Dodatka I. KU ugostiteljstvaPreuzmi
  • KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVAPreuzmi

Anketa

Jeste li zadovoljni radom vašeg sindikalnog povjerenika?
Pogledajte ostale ankete