27.04.2018

Potpisan Kolektivni ugovor za JU NP Brijuni

Nakon 4 kruga pregovora dana 26. travnja 2018. u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike potpisan je prvi Kolektivni ugovor za JU NP Brijuni kojim su regulirana prava i obveze zaposlenih radnika  i poslodavca.
U ime Sindikata turizma i usluga Hrvatske - reprezentativnog i većinskog sindikata u JU NP Brijuni,  na pregovorima su sudjelovali  predsjednik STUH-a Eduard Andrić,  pravna savjetnica i tajnica Sindikata Sunčica Benović i Dubravko Matić – sindikalni povjerenik podružnice Brijuni,  Denis Bursić -predstavnik  Sindikata državnih i javnih službenika i namještenika, ravnatelj JU NP Marno Milotić te predstavnici  Ministarstva Anja Bagarić i Igor Vuković.
Ugovorena su sljedeća materijalna prava radnicima: 0,5 posto dodatka na plaću za svaku godinu staža kod poslodavca, isplata regresa, božićnice, dara djetetu, jubilarnih nagrada i solidarnih pomoći, visina stimulativnog dijela plaće do 30 posto,  dodatak na plaću u visini  od 10 posto plaće za pripravnost radnika i druga.
Kolektivni ugovor potpisan je na rok od četiri godine, a primjena mu počinje 1. svibnja ove godine.

Kolektivni ugovori

  • Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama KUUPreuzmi
  • Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva Preuzmi
  • ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KUUPreuzmi
  • NN 36/2018 (18.4.2018.), Kolektivni ugovor ugostiteljstvaPreuzmi

Anketa

Što vam je u ovom trenutku najpotrebnije od sindikalne ponude?
Pogledajte ostale ankete