28.02.2017

Ljudska prava i građanska participacija

Kuća ljudskih prava Zagreb i Inicijativa mladih za ljudska prava održale su seminar Ljudska prava i građanska participacija. Cilj seminara je okupiti grupu mladih građana/ki u dobi između 18 i 35 godina koji će zajedno učiti o teoriji i praksi ljudskih prava te modelima građanske participacije i zagovaranja ljudskih prava. Također, fokus seminara je na mladima iz područja koja su bila pogođena ratom te iz manjih gradova i mjesta u Republici Hrvatskoj. Seminar se održao tijekom vikenda (25. i 26. veljače) u Zagrebu.  Predstavnici Sekcije mladih SSSH na ovoj radionici bili su kolege Marko Paušić i Ivan Blažević, koji inače dolaze iz udruženog sindikata STUH-a. Na seminaru sudjelovalo je 40-tak mladih iz velikog broja nevladinih organizacija, te volontera i aktivista.

Program seminara:
Uvod u tematiku ljudskih prava – koncept ljudskih prava, razvoj koncepta, univerzalnost i izlaganje generacije ljudskih prava te osnovna razumijevanja koncepta i vrijednosti ljudskih prava.
Pregled međunarodnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava
Pregled nacionalnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava
Uvod u tematiku tranzicijske pravde i suočavanja s prošlošću – koncept tranzicijske pravde, pravo na pravdu, istinu, reparaciju i garancija neponavljanja, masovna i sustavna kršenja ljudskih prava te reference na osnovne postulate međunarodnog humanitarnog prava, pregled mehanizama tranzicijske pravde
Modeli građanske participacije (radionice)

Kolektivni ugovori

  • ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KUUPreuzmi
  • NN 36/2018 (18.4.2018.), Kolektivni ugovor ugostiteljstvaPreuzmi
  • KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA 2015. -pročišćeni tekst za NNPreuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUUPreuzmi

Anketa

Što vam je u ovom trenutku najpotrebnije od sindikalne ponude?
Pogledajte ostale ankete