29.03.2017

Aktivni članovi - snažan sindikat

Za mlade aktiviste iz Sindikat turizma i usluga Hrvatske EDUCA je krajem mjeseca ožujka organizirala izvanredni tečaj Aktivni članovi - snažan sindikat - UVOD U SINDIKALNI RAD I AKTIVIZAM.
Kroz aktivni rad, dotakli smo se tema uloge sindikata u društvo, što su sve sindikati postigli za svoje članove, kako je organiziran sindikat te na koji način organizirati i voditi razgovore s članovima, uz još puno tema. Još jednom se potvrdilo da naši aktivisti žele i uživaju u edukaciji te da je upravo edukacija jedini način na koji možemo osnažiti sindikat!

Kolektivni ugovori

  • NN 36/2018 (18.4.2018.), Kolektivni ugovor ugostiteljstvaPreuzmi
  • KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA 2015. -pročišćeni tekst za NNPreuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUUPreuzmi
  • Odluka proširenje Dodatka I. KU ugostiteljstvaPreuzmi

Anketa

Što vam je u ovom trenutku najpotrebnije od sindikalne ponude?
Pogledajte ostale ankete