Ankete

Što vam je u ovom trenutku najpotrebnije od sindikalne ponude?

kolektivno pregovaranje - novi kolektivni ugovor (57.1%)

sindikalno osposobljavanje / edukacija (28.6%)

sindikalna ponuda jeftinijih proizvoda i usluga (14.3%)

Ostale ankete:

Kolektivni ugovori

  • NN 36/2018 (18.4.2018.), Kolektivni ugovor ugostiteljstvaPreuzmi
  • KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA 2015. -pročišćeni tekst za NNPreuzmi
  • Odluka o proširenoj primjeni KUUPreuzmi
  • Odluka proširenje Dodatka I. KU ugostiteljstvaPreuzmi

Anketa

Što vam je u ovom trenutku najpotrebnije od sindikalne ponude?
Pogledajte ostale ankete